Välj en sida

Verksamheten

Solstrålens familjedaghem fokuserar mycket på utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande där grunderna inom pedagogiken är att barnen ska leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att ge barnen möjligheten att få vistas mycket utomhus gynnar både deras inlärning, koncentration, kreativa sida och deras motorik förbättras. Vi plockar även med oss naturen in för att skapa och vara kreativa. Genom att kombinera detta får barnen träna både grovmotorik och finmotorik. Vi lägger även en stor vikt i vänskap och allas lika värde.