Solstrålen

– en del av C Företaget

Verksamheten bedrivs i hemmiljö och tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Solstrålens pedagogiska inriktning utgår ifrån utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen. Vi är mycket utomhus i naturen och ser utomhusvistelsen som något spännande och utmanande. Solstrålen strävar efter att varje barn ska bli sedd utifrån deras egna förutsättningar, intresse och behov.

Telefon

072-180 12 91

}

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

E-post

solstralen@cforetaget.se